Název projektu:
Vytvoření a ověření nového vzdělávacího programu "Moderní cestovka" pro
účastníky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/3.2.12/02.0015

Předkladatel:
AKADEMIE J.A.KOMENSKÉHO SOKOLOV s.r.o. Před Rybníkem 100,155 00 Praha 5
Cíle projektu:
Rozvoj jazykových schopností, obchodních a prodejních dovedností a prohloubení znalostí destinací pro pracovníky cestovních kanceláří a agentur v Karlovarském kraji.

- Odborná angličtina A1, A2
- Obchodní dovednosti a komunikace se zákazníky
- Využití moderních technologií v marketingu
- Reálie vybraných cílových destinací

Cílem projektu je vyzkoušet si nové formy výuky a získat nové vědomosti a dovednosti v oblasti své profese a v oblasti práce s IT.

Projekt byl zahájen dne 1.9.2011.

---

Název projektu:
"Vývoj a zavádění e-learningových metod a programů výuky cizích jazyků a tvorba kurzů pro zdokonalování jazykových znalostí studentů středních škol Karlovarského kraje."

Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.1.11/02.0002

Projekt je zaměřen na vývoj a zavádění e-learningových metod
a programů výuky cizích jazyků, tvorbu e-learningových kurzů
a učebních materiálů vedoucích ke zdokonalování jazykových znalostí studentů středních odborných škol, včetně podpory přípravy na jazykové zkoušky a certifikáty.

V rámci projektu byl založen a je provozován výukový portál
na e-learningovou výuku jazyků a výuku vybraných odborných předmětů v cizích jazycích, byly vypracovány učební moduly, učební plány (kurikula) a výukové materiály pro e-learningovou výuku, včetně podpory přípravy na Evropské jazykové certifikáty telc, jež jsou tvořeny systémem jazykových zkoušek, jež byl vypracován Oddělením moderních jazyků Rady Evropy. Studentům středních odborných škol umožňuje tento projekt rozšířit odbroné jazykové znalosti v oborech, které tvoří základ jejich studia.

Studenti mají možnost navštěvovat tři vědomostní úrovně jazykové výuky a to formou samostudia, tak i formou organizovaných
e-learningových jazykových kurzů.

Projekt byl zahájen dne 1.1.2010.

Naposledy změněno: Pondělí, 29. červenec 2013, 16.31